Programul de conformitate

Programul de conformitate reglementează normele necesare conformării cu cerinţele separării legale şi funcţionale ale operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale prevăzute de Legea cu privire la gazele naturale nr. 108 din 27.05.2016 şi conţine măsurile necesare de a fi realizate pentru a fi asigurat principiul nediscriminării în ce priveşte accesul terţilor la sistemul de distribuţie al gazelor naturale precum şi respectarea confidenţialităţii informaţiei.

Pentru asigurarea obiectivelor menţionate mai sus, prezentul program de conformitate stabileşte unele principii cadru de lucru, precum şi obligaţiile angajaţiilor operatorului sistemului de distribuţie a gazelor naturale privind raportarea şi monitorizarea îndeplinirii programului de conformitate

 
Raportul Agentului de Conformitate 2023

Program conformitate 2024

Plan măsuri 2024

Raportul agentului de conformitate 2021

Raportul agentului de conformitate 2020

Raportul agentului de conformitate 2019

Raportul agentului de conformitate 2018

Raportul agentului de conformitate 2017

Program de conformitate 2021

Program de conformitate 2019

Program de conformitate 2018

Program de conformitate 2017

Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate 2021

Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate 2019

Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate 2018

Plan de măsuri pentru implementare a Programului de conformitate 2017