Pentru consumatori

SRL “Ungheni-Gaz” prestează servicii în domeniul gazificării.

Consumator noncasnic este persoană fizică sau persoană juridică, care procură și consumă gaze naturale în alte scopuri decât pentru propriile necesităţi casnice.

Consumator casnic este persoana fizică care achiziționează gaze naturale pentru consumul casnic propriu.

Raporturile juridice dintre furnizor, operatorul sistemului de distribuție și consumatorul final sunt reglementate de Legea cu privire la gazele naturale nr.108 din 27.05.2016, a Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea ANRE nr.415 din 25.05.2011 și alte acte normative.