SRL ”Ungheni-gaz” Vă informează că procesul de citire a indicațiilor contoarelor de gaze naturale începe la data de 27.04.2020. La adresele unde este acces liber la echipamentul de măsurare,citirea se va face de angajații întreprinderii, iar la adresele unde accesul liber lipsește (apartamente) indicii contorului de gaze naturale pot fi expediați și prin intermediul aplicației Viber ChatBot. Pentru a folosi această opțiune consumatorul urmează să scaneze QR-codul în cazul smartphonurilor și tabletelor, sau să acceseze linkul viber://pa?chatURI=indici-consum-moldovagaz în cazul folosirii versiunii Viber pentru calculatoare tip desktop, precum și prin intermediul www.moldovagaz.md in caseta vizuală dedicată în rubrica „Consumatori” în cadrul procedurii de achitare a facturii.
În caz în care întreprinderea nu va obține de la locurile de consum a datelor contoarelor de gaze naturale, vor fi aplicate prevederile p.129 din “Regulamentul cu privire la modul de conectare la rețelele de gaze naturale, precum și prestarea serviciilor de transport și distribuție a gazelor natural”, aprobat prin Hotîrirea ANRE nr .112/2019 din 19.04.2019 ( În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, operatorul de sistem este în drept să determine volumul estimativ al consumului de gaze naturale.

Cu respect,
Administrația SRL “Ungheni-gaz”