În perioada 22-24 mai 2019 SA „Moldovagaz” a organizat și petrecut Seminarul anual în domeniul metrologiei și evidenței gazelor naturale, în scopul perfecționării procesului de măsurare și de evidență a gazelor naturale, unificării politicii metrologice și reducerii nivelului de pierderi în rețea.

La eveniment au participat președintele interimar SA „Moldovagaz”, șefii de direcții și secții SA „Moldovagaz”, directorii și specialiștii întreprinderilor afiliate, reprezentanți ai Institutului Național de Metrologie, Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, reprezentanți întreprinderilor de stat și celor din sectorul privat, care oferă întreprinderilor din sistemul de gaze servicii în domeniul metrologiei și măsurării gazelor, precum și reprezentanți producătorilor și distribuitorilor oficiali al echipamentelor de măsurare din Republica Moldova, România, Rusia, Polonia, Germania și SUA, care, inclusiv, au organizat expoziția echipamentelor și software-urilor.

Importanță seminarului rezidă în schimbul de experiență dintre specialiști, perfecționarea cunoștințelor profesionale care contribuie la luarea deciziilor tehnice corecte în activitatea zilnică, ca rezultat al familiarizării cu tendințele moderne din domeniul echipamentelor și tehnologiei de măsurare.

O atenție sporită s-a acordat studiului practic al proprietăților tehnice ale corectorilor electronic de volum a gazelor naturale, sistemelor de telemetrie, de citire la distanță a indicilor echipamentelor de măsurare și colectării datelor de la stațiile de măsurare a gazelor etc.

În cadrul seminarului s-a discutat nivelul implementării măsurilor organizatorice și tehnice planificate de către întreprinderile de gaze, realizarea măsurilor de prevenire a consumului fraudulos de gaze și alte aspecte din domeniul evidenței și măsurării gazelor naturale.

Președintele interimar SA „Moldovagaz”, Iacov Cazacu, a menționat importanța organizării acestor seminare, deoarece datorită cunoștințelor și experienței acumulate de specialiștii întreprinderilor afiliate SA „Moldovagaz” s-a reușit reducerea pierderilor de gaze în rețelele de distribuție și transport cu peste 39% față de anul 2010, asigurând respectarea Legii nr.166 din 11 iulie 2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare ”Moldova 2020” și prin „Strategia energetică a Republicii Moldova până în anul 2030”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 102 din 5 februarie 2013.

În mod tradițional, la finalul seminarului, președintele interimar SA „Moldovagaz”, Iacov Cazacu, a înmânat diplome de onoare de diferite grade SRL „Moldovatransgaz”, SRL „Florești-gaz”, SRL „Chișinău-gaz” și SRL „Ungheni-gaz” pentru rezultatele obținute în 2018.

P.S. Evenimentul este organizat anual la sfârșitul lunii mai și este consacrat Zilei mondiale a metrologiei, care se celebrează pe 20 mai. Anul curent Ziua mondială a metrologiei este dedicată temei „Sistemul Internațional de Unități – fundamental mai bun”. Acest subiect este asociat cu schimbări semnificative în Sistemul Internațional de Unități (SI) – privind redefinirea a 4 unități de bază SI – kilogram, Ampere, Kelvin și Mole, care intră în vigoare la 20 mai 2019.