ANUNȚ

SA ,,Moldovagaz” informează toți consumatorii săi casnici, persoane fizice, despre faptul că în februarie 2019 va fi modificată modalitatea de facturare a gazelor furnizate în luna ianuarie 2019.

În legătură cu actualizarea sistemului informațional de evidență a gazelor naturale operată pentru optimizarea calității serviciilor prestate consumatorilor finali, în luna februarie 2019 facturile care conțin datorii pentru luna ianuarie 2019 vor fi repartizate mai târziu.

Termenul de achitare a datoriilor va fi indicat expres în factură și de asemenea va fi prelungit.

Începând cu luna martie 2019 modalitatea de eliberare a facturilor persoanelor fizice, cât și termenii de achitare ale lor va avea loc, conform condițiilor anterioare.

Tarifele la gazele naturale aprobate de ANRE rămân aceleași.

 

ОБЬЯВЛЕНИЕ

АО «Молдовагаз» информирует всех своих бытовых потребителей природного газа, физических лиц, что в феврале 2019 г. будет изменена система фактурирования поставленного газа в январе 2019 г.

В связи с обновлением базы данных газовой информационной системы в целях улучшения качества оказываемых услуг конечным потребителям природного газа, в феврале 2019 г. квитанции с задолженностью за январь 2019 г. будут распределены физическим лицам позже.

Срок оплаты задолженности будет указан в квитанции и, также, будет смещен.

Начиная с марта 2019 г. система выдачи квитанций физическим лицам, а также сроки оплаты будут производится как обычно.

Утвержденные НАРЭ тарифы на природный газ останутся прежними.