Legislația

MODEL CONTRACT DISTRIBUTIE GAZE

Model Contract distributie gaze

 

ACTE LEGISLATIVE CARE REGLEMENTEAZA ACTIVITATEA COMPLEXULUI DE GAZE NATURALE

 

Legi ale Parlamentului Republicii Moldova

 

1. Lege Nr. 1525-XIII din 19.02.98 cu privire la energetica (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.50-51/336 din 04.06.1998)
2. Lege Nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protectia consumatorilor (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.126-131/507 din 27.06.2003)
3. Lege Nr. 721-XIII din 02.02.96 privind calitatea în constructii (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.25/259 din 25.04.1996)
4. Legea nr.108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale (Monitorul Oficial nr.193-203/415 din 08.07.2016)
5. LEGE Nr. 74 din 21-05-2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (Monitorul Oficial Nr. 153-158 art. 278 din 26-06-2020)

 

 

Hotarîri ale Guvernului Republicii Moldova

 

1. Hotarîre Nr.191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare si achitare a serviciilor locative, comunale si necomunale pentru fondul locativ,contorizarea apartamentelor si conditiile deconectarii acestora de la /reconectarii la sistemele de încalzire si alimentare cu apa(Monitorul Oficial al R.Moldova nr.29-31/263 din 28.02.2002)
2. Hotarîre Nr. 683 din 18.06.2004 despre aprobarea Regulamentului privind modul de transmitere a retelelor de gaze întreprinderilor de gaze ale Societatii pe Actiuni “Moldovagaz” la deservire tehnica (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.100-103/830 din 20-06.2004)
3. Hotarîre Nr.715 din 16.06.2008 cu privire la masurile de accelerare a procesului degazificare interna a localitatilor (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.107-109/20.06.2008)
4. HOTĂRÂRE Nr. 464 din 06-07-2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de atribuire a contractelor de achiziții sectoriale/ acordurilor-cadru în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.267-273 /26-08-2022)
5. HOTĂRÂRE Nr. 870 din 14-12-2022 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice de valoare mică (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.411-412/22-12-2022)

 

Acte ale Agentiei Nationale pentru Reglementare în Energetica

 

1. Hotarîre Nr.171 din 04.01.2005 cu privire la procedura verificarii reglementare contoarelor de gaze instalate la consumatorii casnici (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.13-16/26 din 21.01.2005)
2. Hotarîre Nr.192 din 22.09.2005 cu privire la aprobarea Regulilor Pietei de gaze naturale (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.132-134/437 din 07.10.2005)
3. Hotarîre Nr.385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale (Monitorul Oficial al R.Moldova Nr.211-212 din 29.10.2010)
4. Hotarîre Nr.293 din 08.07.2008 cu privire la instalarea echipamentului de masurare a gazelor naturale (Monitorul Oficial al R.Moldova nr.127-130/270 din 18.07.2008)
5. Hotarîre Nr.294 din 15.07.2008 cu privire la aprobarea tarifului pentru serviciile de organizare a accesului potentialilor consumatori la reteaua de gaze naturale (Monitorul Oficial al R.Moldova)
6. Hotarîre Nr. 112 din 19-04-2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale ) (Publicat : 31-05-2019 în Monitorul Oficial Nr. 178-184 art. 911 )
7. Hotarîre Nr. 422 din 22-11-2019 privind aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a gazelor naturale Publicat : 24-01-2020 în Monitorul Oficial Nr. 14-23 art. 62

 

8. Hotărâre Nr. 88 din 16.03.2018 privind tarifele și prețurile reglementate la gazele naturale
9. Hotarîre Nr. 420 din 22-11-2019 privind aprobarea Codului rețelelor de gaze naturale Publicat : 24-01-2020 în Monitorul Oficial Nr. 14-23 art. 60 )
10. Hotarîre Nr. 443 din 24-11-2020 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuție a gazelor natural Publicat : 11-12-2020 în Monitorul Oficial Nr. 332-342 art. 1312